Fortuna vitae
 
 

Nedostatek jódu může přispět ik poruchám menstruačního cyklu, problémem v těhotenství, může způsobit poruchy plodnosti (iu mužů) a u dětí duševní zaostalost nebo hyperaktivitu, společenské problémy. Odhaduje se, že více než 1,5 miliardy lidí ve světě trpí různým stupněm nedostatku jódu.

Historicky nejvýznamnějším důsledkem deficitu jódu je: endemická struma a endemický kretenismus.

  • endemická struma 

Edemická struma se nerovnoměrně vyskytuje na celé zeměkouli. Nicméně v některých oblastech se toto onemocnění nevyskytuje vůbec. Jsou to hlavně mořské pobřeží. Pravidlo, že struma přibývá od moře do vnitrozemí a do hor, stále platí. Problematice nedostatku jódu byla u nás systematicky věnována pozornost po druhé světové válce. Zásluhou jodizácie jedlé soli se významně snížil (ale celkem nezmizel) výskyt strumy u dětí a dospívajících.

  • endemický kretenismus

endemický kretenismus Endemický kretenismus je vývojová porucha způsobena vrozenou hypotyreózou, z fran. slova Crétinem (slabomyslný). Jednou z příčin může být závažný nedostatek jódu ve stravě matky, ale i nedostatečná funkce štítné žlázy matky z jiného důvodu. Kromě obvyklých projevů kretenismu - malého vzrůstu a snížené inteligence - je pro endemický kretenismus typická hluchota, svalová ztuhlost a problémy s motorikou. Nemoc zasahuje lidí po celém světě. Nejúčinnějším opatřením v prevenci endemického kretenismu je odstranění jodového deficitu. Celosvětová eliminace jódového deficitu je vykřičníkem a patří k programům WHO (Světové zdravotnické organizace), UNICEF (United Nations childrens Found - Dětský fond Organizace spojených národů, největší světová organizace, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje). Jódový deficit je závažným celosvětovým problémem. Endemický kretenismus je nevratným poškozením centrálního nervového systému. Bohužel, jeho výskyt je stále zaznamenáván, zvláště v rozvojových zemích. Přitom snadno dostupná prevence je účinným a jednoduchým opatřením zabraňujícím doživotnímu postižení.

Koupit

FORTUNA VITAE originál prof. Turianica - Dýňový olej s aktivním organicky vázaným jódem

 
6 kusů - 7320.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 1500 Kč

 
5 kusů - 6300.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 1050 Kč

 
4 kusy - 5252.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 628 Kč

 
3 kusy - 4095.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 315 Kč

 
2 kusy - 2830.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 110 Kč

 
1 kus - 1470.00 Kč
(včetne DPH)

ušetříte 50 Kč