Zásady ochrany osobních údajů

(Verze platná od 25.5.2018)

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracovávání nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i více.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů jsme my:

plátce DPH

GEOLAB.SK, s.r.o.

Tajovského 5

010 01 Žilina

IČO: 36 652 105

mobil: 421 918 535 648

e-mail: info@jodvita.cz

Společnost já zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina v oddíle Sro, ve vložce číslo 17797 / L.

Naše společnost ustanovila odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů, kterou je Ing. Mária Nogová. V případě, že máte jakékoliv dotazy k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo si chcete uplatnit vaše práva popsané v tomto dokumentu, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu e-mailem na adrese uzdrav@uzdrav.sk nebo písemně na adrese naší společnosti.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

Údaje při nákupu

Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vyřízení. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

Údaje při vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi věděli komunikovat. Můžete se však svobodně rozhodnout, že nám sdělíte i další údaje o vás – dát nám vaši fotografii, datum narození, telefonní číslo, uložit jednu či více adres pro doručování, ale i e-mailovou adresu.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme na následující účely:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vybavení, případně její připomenutí, pokud jste objednávání neukončily závazným objednáním. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního pořádku. Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho účtu, nám slouží k tomu, abychom věděli zajistit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám věděli doporučit jiné produkty, které by vás mohly zajímat, a abychom vám na naší stránce zobrazovaly obsah, který je tím pro vás relevantní.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší, jakož i na jiných internetových stránkách. Tyto informace také využíváme k analytické účely, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme také na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, a abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňují, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situaci popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete

Zpřístupnění údajů třetím stranám provádíme v případě doručovatelské služby, kterou jste si při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Česká pošta, s. p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983

Z právních důvodů a na předcházení škodám

Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovaly naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám. Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, na řešení sporů nebo provádění rozhodnutí, zda naši právní a účetní poradci a auditoři.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme na tom, abychom se ujistili, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazen. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete více informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na uzdrav@uzdrav.sk

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte konto zřízeny, protože jsou nezbytné k tomu, abychom věděli pro vás účet provozovat. Pokud nemáte účet vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla pět let od jejího doručení.

V případě, že používáme Vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud nám příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaných v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíme zpracovávat i na jiný účel s jiným právním základem.

Jaké jsou vaše práva

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části „Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat“ níže.

Prosíme uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveních vašeho účtu v sekci „PŘIHLÁŠENÍ“ nebo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

  • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
  • odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
  • namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávají 
0

Používáme cookies od služeb třetích stran pro marketingové aktivity a abychom vám mohli nabídnout lepší zážitek. Přečtěte si o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete ovládat kliknutím na „Privacy Preferences“.