OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky určují hlavní zásady obchodních vztahů mezi společností GEOLAB.SK, s.r.o., jako provozovatelem internetového obchodu jodvita.cz, a kupujícími. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Identifikace smluvních stran:

Prodávající (provozovatel internetového obchodu jodvita.cz):

GEOLAB.SK, s.r.o.

Tajovského 5

010 01  Žilina

IČO: 36 652 105

IČ DPH: SK2022213413

Společnost GEOLAB.SK, s.r.o. je registrovaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina v oddíle Sro, ve vložce číslo 17797/L . Výpis z obchodního rejstříku »

Kontaktní údaje:
Mobil: 421 905 199 870
E-mail: info@jodvita.cz
(Dále jen „prodávající“)

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu se společností  GEOLAB.SK, s.r.o.  odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu jodvita.cz.

(Dále jen „kupující“)

Objednání zboží

 1. Kupující objednává zboží prostřednictvím nákupního košíku internetového obchodu jodvita.cz. Kupující může zboží objednat také e-mailem nebo telefonicky. Telefonické objednávky musí být následně potvrzeno e-mailem. Odesláním objednávky uzavírá kupující s prodávajícím kupní smlouvu. Odeslání objednávky je závazné.

 2. Objednávka musí obsahovat alespoň tyto náležitosti týkající se předmětu nákupu a prodeje: obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za měrnou jednotku zboží a cena celkem, cena za dopravu, způsob úhrady a způsob doručení. Dále musí objednávka obsahovat identifikaci kupujícího:
  • fyzická osoba: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa doručení,
  • právnická osoba: jméno a příjmení kontaktní osoby, obchodní jméno, telefonní číslo, IČO, DIČ a / nebo DIČ, pokud je kupující plátcem DPH, e-mailová adresa, fakturační adresa a adresa doručení, pokud se tato neshoduje s fakturační adresou.
 3. Po odeslání objednávky zákazníkem bude objednávka zpracována a na e-mail zákazníka bude obratem doručeno potvrzení o jejím přijetí prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu budou zákazníkovi v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně objednávky. Následně prodávající potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a při potvrzení také oznámí kupujícímu přibližný termín, kdy bude zboží k dispozici. Kupující má také k dispozici informaci o dostupnosti zboží („Dostupnost“) pro každý zboží na stránkách internetového obchodu jodvita.cz.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Kupující nakupuje zboží za cenu, která je platná v okamžiku odeslání objednávky.
 5. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není výslovně uvedeno jinak.

Storno objednávky

Ze strany kupujícího:

 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a storno poplatku kdykoliv do momentu odeslání zboží prodávajícím.

 2. Storno objednávky kupující provede e-mailem, faxem nebo písemně přímo v sídle prodávajícího. Prodávající může storno objednávky přijmout také telefonicky, následně je ho však třeba potvrdit jedním z předchozích způsobů. Kupující v stornu objednávky uvede své jméno, kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail) a název produktu, jehož objednání stornuje.

 3. V případě, že kupující zaplatil za objednané zboží celou nebo část kupní ceny, prodávající vrátí tuto částku kupujícímu převodem na stejný účet, z jakého byla platba provedena do 5 pracovních dnů, nebo na adresu kupujícího do 14 kalendářních dnů.

Ze strany prodávajícího:

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že kupující uvedl v objednávce nesprávné údaje (např. není ho možné zkontaktovat) nebo v případě, že zboží není možné dodat z důvodu ukončené výroby nebo distribuce nebo se podstatně změnila jeho cena – v tomto případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a navrhne další postup. 

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č.. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě dopis o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu.

 2. Pokud si kupující přeje odstoupit od kupní smlouvy, kontaktuje prodávajícího e-mailem, faxem nebo osobně přímo na prodejním místě prodávajícího a zašle resp. odevzdá mu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení zaplacené kupní ceny. 

  Prodávající poukáže finanční prostředky kupujícímu buď převodem na účet (pokud ho kupující uvedl v písemném odstoupení od smlouvy) do 5 pracovních dnů nebo na adresu kupujícího do 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení zakoupeného zboží prodávajícímu, resp. v den kdy prodávající toto zboží převezme na poště, od jiné přepravní společnosti, jejímž prostřednictvím kupující vrácení zboží realizoval nebo osobně v provozních prostorách prodávajícího.

 3. Zakoupené zboží zašle kupující doporučeně spolu s dokladem o koupi zpět na adresu prodávajícího: 

  GEOLAB.SK, s.r.o., Tajovského, 010 01  Žilina 

  Zboží nám prosím neposílejte na dobírku! Doporučujeme Vám zásilku pojistit.

 4. Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit, odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Při vrácení zboží musí být zboží nepoužívané, v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství a pod.). V případě, že je vrácené zboží v jiném než neporušeném stavu a obalu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (např. neúplný obsah, opotřebení nebo znečištěné zboží).

 5. V souladu s § 12 odst.. 5 výše uvedeného zákona objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  • Poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  • Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

Dodací a platební podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží na základě objednávky kupujícího tak, jak bylo uvedeno v době jejího potvrzení v dohodnuté ceně.

 2. Prodávající se zavazuje adekvátně zabalit zboží a odeslat ho v dohodnuté lhůtě. Expedice objednaného zboží s uvedenou dostupností „skladem“ je realizována v co nejkratším termínu, obvykle v daný nebo následující pracovní den. V případě zboží s uvedenou dostupností „na cestě“ nebo „na objednávku“ zboží expedováno okamžitě, jak je k dispozici.

 3. Jestliže kupující objednává více druhů zboží s rozdílnou dostupností, prodávající ho bude kontaktovat a navrhne další postup – rozdělení objednávky (dodání zboží, které je na skladě bez čekání na ostatní zboží) nebo čekání na kompletaci objednávky až do momentu, kdy bde všechno objednané zboží dostupné skladem prodávajícího.

 4. Ve výjimečných případech, zejména při větších objednávkách, může být skutečná expediční lhůta delší než uvedená, o čem bude prodávající kupujícího informovat a navrhne postup plnění objednávky.

 5. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za něj dohodnutou cenu. V závislosti na zvoleném typu dopravy si může vybrat vhodný způsob platby za zboží nakupované v internetovém obchodě. Za zboží je možné zaplatit: 

  • dobírkou v místě dodání zboží, 

  • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základe obdržené předfakury.

 6. Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 7. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Prodávající zajišťuje rozvoz po celém území České republiky. Náklady na dopravu se liší dle zvoleného způsobu doručení zboží. 

 8. Zásilka se zbožím vždy obsahuje i daňový doklad, návod na používání výrobku.

 9. Zboží objednané zákazníkem se slovenskou fakturační adresou je fakturován výhradně v měně EURO za částky, které jsou v této měně zobrazovány při daném produktu / produktech. Občanům České republiky, kteří při objednávce uvedou českou fakturační adresu, bude zboží fakturovaný výhradně v měně Kč.

 10. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou, resp. dopravcem, poškození zásilky zaviněné poštou, resp. dopravcem, případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

Osobní údaje

Podrobnější informace a přesné údaje o osobních údajích, zpracování a ochraně najdete v sekci Ochrana soukromí.

0

Používáme cookies od služeb třetích stran pro marketingové aktivity a abychom vám mohli nabídnout lepší zážitek. Přečtěte si o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete ovládat kliknutím na „Privacy Preferences“.